Mimari Tasarım

Hayallerinizi inşa edeceğiniz araziye bakış ile başlayan, iklim değerlendirmelerinden kanuni kısıtlamaların incelenmesine kadar uzanan süreçte elde ettiğimiz bilgileri tasarımın bileşenleri olarak oluşturup, projeyi araziye göre aidiyet ile temelleriz.

Mekansal alanları, strüktür, fonksiyon ve estetik faktörlerin her birini alanında uzman ekibimiz ile birlikte oluştururuz.

Optimum denge ve maliyet ile uygulanabilir gerçekçi ve akılcı projeler üretiriz.

İç Mimari Tasarım

İç mimari projeleri “kaliteli bir yaşam alanı” olması gerektiğini algılar, her alana bu anlayışla, heyecanla ve yılların deneyimiyle bakarız.

Bu ister bir ofis isterse bir hastane odası olsun alanı kullanan,paylaşanbireylerin olası gereksinim ve isteklerinden oluşan verileriözgün fikirlerimiz ile birleştirip işveren ile bütçe dengesini belirleyip projenin tasarım dilini belirleriz

Tasarımın proje üzerinden bitimine kadar olan sürecin her aşamasında bir bütün olarak eksiksiz hizmet vermenin tasarımdan daha da önemli olduğunu bilirhayallerinizi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlarız.

Yapım ve Uygulama

Tüm farklı disiplinleri koordineli bir yönetim ile eksiksiz ve hatasız olarak uygulayıp projeleri hayata geçiririz.

Satın alma, temin etme, tatbik etmeve uygulama gibi aşamalar kendi uzman ekiplerimiz tarafından, işverenin de takip edebileceği ve ister dahil olabileceği şefaf ve akılcı bir iş programına göre yönetilir

Kendi öz sermayemiz olan Atölye, Geniş araç ve makine parkını taahhüt edilen hizmetlerimiz için seferber eder dışa bağımlılığımızı azaltır istenmeyen gecikmelerin önüne geçeriz.

Kendi ekibimiz tasarlar, kendi araçlarımız taşır, kendi ekiplerimiz uygular böylece tasarımdan uygulamaya tek firma garantörlüğünde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin keyfini ve rahatlığını yaşarsınız.

Danışmanlık

Danışmanlık

Mimarlık , bağlantılı disiplinler arası koordinasyon, bir çözüm yönetimi işidir.

Peyzaj, aydınlatma, akustik, yangın, deprem, cephe gibi birçok konu artık her biri alanında uzmanlaşmış kişilerin deneyim ve bilgi birikimleri ile çözülüp projelere işlenecek duruma gelmiştir.

Bu bağlamda Recast tüm bu uzmanlık alanlarını kendi çatısı altında yönetip optimum sürede ve maliyette çözümleyip size bütün bir şekilde sunar.

Order Form

Please fill out the form and we'll get back to you asap